Please enable JS

Wat is een Circulaire Economie?

De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Hierbij minimaliseert het waarde vernietiging in het totale systeem en streeft het waardecreatie in iedere schakel van het systeem na*.

PHI Factory werkt mee aan de ontwikkeling van CE-kennis. Handige links, artikelen en wegwijzers die wij vaak gebruiken in ons werk hebben we op een rijtje gezet, zodat we samen kunnen versnellen naar een circulaire economie! 


Publicaties PHI

Publicaties PHI Factory

Vroeger werd gedacht; kennis is macht. Wij denken dat je kennis zoveel mogelijk moet delen! We schrijven artikelen, lessons learned documenten, whitepapers en doen onderzoek naar verschillende thema's binnen de circulaire economie. Hier vind je onze bieb. 

Pianoo expertise circulair

Praktijkverhalen CI

In opdracht van Rijkswaterstaat maken we factsheets van circulair inkoop pilots in Nederland. 41 stuks in de sectoren Bouw, Kantoorinrichting, Textiel, Catering en ICT. In deze factsheet vind je geleerde lessen en relevante documenten zoals aanbestedingsdocumenten. Ze staan op de site van PIANOo, het expertise centrum inkopen van de overheid, samen met een aantal handreikingen. 

Whitepaper circulair inkopen

Whitepaper Circulair Inkopen 

Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar wat is de noodzaak om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering? En waar start je? Hopelijk draagt deze whitepaper bij aan het zetten van uw eerste stap op weg naar circulair inkopen. Beschikbaar als PDF en IBook.


Planbureau van de leefomgeving

Kennissite Planbureau

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een zeer overzichtelijk site gemaakt waarin ze toelichten; waarom een circulaire economie, kansen voor Nederland, wat is een circulaire economie, hoe staat Nederland ervoor en verdienmodellen. 

Wegwijzer Circulair Inkopen

Wegwijzer Circulair Inkopen

Deze wegwijzer helpt je op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer. Geerke heeft hier ook input voor geleverd vanuit haar ervaringen bij ProRail.

Rijksbrede programma 2050

Programma NL circulair 2050

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. Lees hier alles over het Rijksbrede programma.


Ellen mac arthur foundation

Ellen MacArthur Foundation

De Ellen MacArthur Foundation heeft een duidelijk introductiefilmpje gemaakt; heroverwegen van vooruitgang; de circulaire economie. Daarnaast doen zij veel onderzoek, maken publicaties en hebben zij het bekende 'vlindermodel' gemaakt met de verschillende cascaderingen. 

Jan Jonker

Jan Jonker; verkenning CE

De whitepaper van o.a. Prof. dr. Jan Jonker is een verkenning van  een  aantal  principes  en  concepten van de CE welke gekoppeld zijn aan lopend onderzoek. De  focus is de vraag hoe een CE te organiseren. Het bevat achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende business modellen.

RVO circulair bouwen

RVO; Circulair bouwen

RVO heeft veel initiatieven, informatie, praktijkvoorbeelden en ondersteunende subsidies en regelingen op een rij gezet op de website circulair bouwen. Ook is de inspiratiekaart van de Green Deal Groene Daken hier te vinden. 


* Bron: Circulaire Economie: Wat? Waarom? Hoe? :perspectieven van jonge wetenschappers