Please enable JS

van STRATEGIE naar PROJECT

Je organisatie wil aan de slag met het onderwerp circulaire economie, maar je weet nog niet precies waar en hoe je kan beginnen. Hoe vertaal je de organisatie strategie en doelen naar circulaire ambities? Hoe kom je van het strategische ‘waarom’ naar een concreet en toetsbaar ‘hoe’ en 'wat'? 

PHI Factory helpt om de brug te slaan tussen de organisatiestrategie en circulaire ambities.Door steeds te kijken welke 'haakjes' er zijn binnen de bestaande organisatiestructuren worden ambities gevormd en vertaald naar concrete projecten. Icoonprojecten zijn een inspiratie voor anderen en kunnen een versnelling teweegbrengen naar een circulaire bedrijfsvoering. 


Referentieprojecten 

prorail project

Vertaling Meerjarenduurzaamheidsplan van ProRail naar een ambitiedocument Circulair Bouwen.
Vervolgens heeft PHI de vertaling gemaakt naar twee icoon nieuwbouwprojecten waarbij circulariteit is verweven in het investeringsvoorstel en de verder uitwerking in de aanbesteding. Lees meer

KB project

De KB heeft hoge ambities ten aanzien van de duurzaamheid van het toekomstige gebouw: circulair en energie neutraal. PHI Factory is gevraagd om te ondersteunen als circulair adviseur om ambities op te stellen die passen bij de maatschappelijke functie van de KB. Lees meer

NVRD project

De Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten maken werk van circulair! Voor het project circulaire werkkleding werken een aantal leden samen met PHI aan het uitwerken van circulaire ambities ten aanzien van bedrijfskleding. Lees meer