Please enable JS

CIRCULAIR INKOPEN

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Circulair inkopen speelt hier een belangrijke rol in. De inkoper kan door een andere vraag te stellen aan de markt een versnelling teweeg brengen richting een circulaire economie. 

Weet je niet hoe je moet starten? Of hoe je circulaire ambities kan vertalen naar een aanbestedingsstrategie, criteria en beoordelingsmatrix? PHI Factory kan de inkoper of projectmanager hierbij ondersteunen. 


 

Basiskennis: door middel van een training circulair inkopen leer je de basis en ga je aan de slag met je eigen inkoopvraagstuk 

Aanbestedingsstrategie: het vertalen van circulaire ambities naar een passende aanbestedingsstrategie

Criteria & beoordeling: de criteria en beoordelingsmatrix weerspiegelen de ambities en focuspunten van de organisatie

Contractvorm en verdienmodellen: de circulaire economie brengt andere business- en verdienmodellen met zich mee. Zorg dat er altijd een financiele prikkel is opgenomen in het contract om de waarde van grondstoffen zo hoog mogelijk te houden.

Referentieprojecten

Waardlanden

PHI heeft een Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-plan geschreven voor reinigingsdienst Waardlanden. Waardlanden is de reinigingsdienst voor de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. Lees meer

Provincie Utrecht

PHI is adviseur circulair inkopen en ondersteund het tenderteam met de aanbesteding kantoorinrichting. Lees meer

Het stadhuis van Den Haag Foto Richard Mulder 1

PHI is adviseur innovatief inkopen en ondersteund het programmateam met het vertalen van ambities naar doelen en een actieplan. Deze bevat een mix van een roadmap, trainingen en voorbeeldprojecten. Lees meer


NVRD project

De Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten maken werk van circulair! Voor het project circulair inkopen van circulaire werkkleding werken een aantal leden samen met PHI aan het uitwerken van een gezamenlijke marktvraag en inkoophandleiding. Lees meer

RWS criteria

Vooronderzoek naar circulair inkoopcriteria als input voor de aanbesteding van de landelijke inkoopcriteria en om te delen nationaal en internationaal. Lees meer

RWS project

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het internationale project REBus. PHI is verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling. Lees meer


CI game

Samen met nog vijf partners werken we aan een circulair inkopen game. PHI Factory verzorgt hiervan het projectmanagement. De doelgroep van deze game zijn inkopers en facility managers. Lees meer

proRail NVLU

De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Het project omhelste o.a. twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking in de rol van Facilitair projectleider. Lees meer