Please enable JS

CIRCULAIR FM & BOUW

Het facilitaire werkveld heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van organisaties. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot in Nederland, en hebben de functie van grondstoffendepot. Ook het onderhoud en gebruik van het gebouw creëert vraag naar grondstoffen, zowel opdrachtgevers als marktpartijen in het facilitaire werkveld kunnen dus invloed uitoefenen op de circulaire prestatie van producten en diensten.

De transitie naar een circulaire economie is dan ook geen technisch vraagstuk maar een vraagstuk ten aanzien van proces en samenwerking.


PHI Factory helpt om circulaire ambities te vertalen naar huisvestingsvraagstukken, icoonprojecten en gebouw- en serviceconcepten. Hierbij kijken we steeds naar:

Gebruikswaarde: o.a. behouden van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, voorkomen van verspilling

Waardecreatie: o.a hoogwaardig hergebruik, cross-sectorale inzetbaarheid

Productwaarde: o.a keuze grondstoffen, ontwerp voor hergebruik

Proceswaarde: o.a dienstverlening op onderhoud, flexibiliteit en adaptief vermogen


Referentieprojecten 

Bezoekerscentrumwaalbos

Het is de ambitie van de drie stichtingen in Rijsoord om een duurzaam en onderhoudsarm (bezoekers)centrum Waalbos te realiseren. PHI verzorgt het projectmanagement. Lees meer

KB project

De KB heeft hoge ambities ten aanzien van de duurzaamheid van het toekomstige gebouw: circulair en energie neutraal. PHI Factory is gevraagd om te ondersteunen als circulair adviseur voor de voorbereiding van de herhuisvesting. Lees meer

prorail project

Vertaling Meerjarenduurzaamheidsplan van ProRail naar een ambitiedocument Circulair Bouwen voor Facilitaire Zaken.
Vervolgens heeft PHI de vertaling gemaakt naar twee icoon nieuwbouwprojecten waarbij circulariteit is verweven in het investeringsvoorstel en de verder uitwerking in de aanbesteding. Lees meer