NIEUWS, FACTS & FUN
#BeTheChange

Een echte slag maken in het verduurzamen van onze wereld. Dat betekent verandering in ons gedrag en denken. Wat voor invloed hebben jouw dagelijkse keuzes en wat kan je doen om hier bewuster mee om te gaan. PHI Accelerator kan jou hier als geen ander in uitdagen!

Deltaplan Zorg

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving. Volgens de Parijse standaard. De opgave is hier te vinden. PHI Factory neemt deel aan de werkgroep Zorg. Input leveren aan deze groep? Neem dan contact met ons op.  

Previous Next

De GDCI helpt ondernemers en overheden bij hun ambities op circulair inkopen. PHI Factory is trekker van de werkgroep bouw van de Green Deal Circulair Inkopen waarin we het meetbaar maken van circulariteit in bouwprojecten onderzoeken. Daarnaast zijn we deelnemer aan de werkgroep kantoorinrichting.

Haagse Hogeschool

Studenten hebben de toekomst! PHI treedt op als externe beoordelaar voor de Academie van FM van de Haagse Hogeschool. Het bevat het lezen en voorzien van feedback van de concept scriptie's en het bijwonen en beoordelen van de afstudeerpresentaties.

FMN expertgroep C&IE

Yvette Watson van PHI is voorzitter van de expertgroep circulaire en inclusieve economie van Facility Management Nederland. De focus van dit team is het produceren en delen van kennis. Dit doen we door onderzoeken te doen, evenementen te organiseren, artikelen te schrijven en afstudeerders te begeleiden.

Green Deal Circulaire Gebouwen

De Green Deal Circulaire Gebouwen (GDCG) is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en instellingen om het gedachtegoed van de circulaire economie op actieve wijze te vertalen naar gebouwen.

Bezoekerscentrum Waalbos

PHI Factory vult de rol in van projectmanager voor de realisatie van een duurzaam bezoekerscentrum in het Waalbos in Rijsoord. Drie Rijsoordse stichtingen hebben de ambitie om een duurzaam en onderhoudsarm gebouw te realiseren voor workshops, vrijwilligersbijeenkomsten, lezingen e.d. Lees meer

Kantoor vol Energie

Eigenaren en gebruikers stimuleren om van hun kantoorgebouwen comfortabele, mooie en energieneutrale werkplekken te maken. Dat is het doel van Kantoor vol Energie.

Blockchaintechnologie

PHI Factory gelooft erin dat Blockchaintechnologie de transitie naar de circulaire economie enorm kan versnellen. Blockchaintechnologie is de basis voor digitale transacties waarbij er geen partij meer nodig is voor bemiddeling (zoals banken).

NIEUWS

Wij zijn steeds op zoek naar het vergroten van onze impact en de impact van onze opdrachtgevers met als doel om te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie. Met veel plezier komen we in contact met nieuwe netwerken, samenwerkingsverbanden en manieren om te versnellen.

Samen verzamelen en delen we kennis. Wil je verder praten over een van deze thema’s?
Image