Medisch Spectrum Twente

Workshop Circulair FM 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst staat circulair FM centraal.

  • Opdracht: Tijdens de teammeeting voor Hospitality & Logistiek op de nieuwjaarsbijeenkomst mag PHI een workshop geven over de circulaire economie in relatie tot facility management.
  • Werkwijze: Op basis van aangedragen thema's zoomt PHI per medewerker in op praktijkvoorbeelden, waardoor er aangesloten wordt bij de belevingswereld van de deelnemers.
  • Resultaat: Met een actieplan als uitkomst van deze teammeeting zijn de acties per teamlid geconcretiseerd.
  • Impact: De medewerkers weten hoe ze verspilling kunnen terugdringen.