Wageningen University

Inspiratiesessie Circulair Inkopen

Het Facilitair Bedrijf (FB) ondersteunt het onderzoek en onderwijs van Wageningen University & Research door samen met haar klanten te werken aan een uitdagende en inspirerende omgeving voor huidige en toekomstige medewerkers en studenten.

  • Opdracht: Het FB ziet innoveren en experimenteren als een belangrijk aspect om haar taak – faciliteren van werken en studeren in de toekomst – zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om te laten zien dat duurzaamheid niet gelijk staat aan duurder verzorgde PHI een inspiratiesessie.
  • Werkwijze: Nadat het belang van circulaire bedrijfsvoering is onderstreept hebben we de theorie in praktijk gebracht door in tweetallen te werken aan een actieplan.
  • Resultaat: Het abstracte begrip circulair inkopen is tastbaar gemaakt, wat duurzamer inkopen makkelijker maakt.
  • Impact: Dankzij het buddysysteem kunnen de medewerkers concreet bijdragen aan innovatie binnen het FB.