Nulmeting CO2 footprint hoofdkantoor

Nulmeting CO2 footprint hoofdkantoor

Waternet

Samen met de afdeling facilitaire zaken (FZ) van Waternet ontwikkelde PHI Factory al eerder een roadmap richting een circulaire bedrijfsvoering in 2025. Om de stappen te bekrachtigen die FZ wil gaan nemen om deze circulaire bedrijfsvoering te realiseren willen zij de CO2 footprint van de werkomgeving en facilitaire services in kaart brengen. Daarnaast vindt FZ het belangrijk om alle medewerkers inzicht te geven in de impact van het verduurzamen van de werkomgeving.

De werkomgeving, de manier waarop de mensen werken, zich mobiliseren en gebruik maken van de verschillende faciliteiten, heeft namelijk een grote waarde voor de zichtbaarheid van duurzaamheid binnen Waternet. Ook sluit FZ met CO2 reducerende maatregelen aan bij de ambitie van Waternet op het gebied van CO2 reductie: CO2 neutraal in 2020. Deze doelstelling is echter met name gericht op de primaire processen van Waternet, de impact van de werkomgeving en alle secundaire processen is in vergelijking hiertoe beperkt.

Opdracht

Waternet heeft PHI Factory gevraagd om de CO2 footprint van het hoofkantoor, alle elementen in de werkomgeving, facilitaire services en ICT in kaart te brengen. Voor het maken van deze nulmeting is de PHI Impact Calculator ingezet.

De PHI aanpak

Organisaties stoten met hun bedrijfsvoering een grote hoeveelheid CO2 uit. Denk alleen al aan het energieverbruik van het gebouw en het transport van al het personeel en alle goederen. Dat is echter nog niet alles. Organisaties hebben nog veel meer invloed op de mondiale CO2-uitstoot dan ze denken, namelijk in alle materialen die ingezet worden in en rondom de bedrijfsvoering. Deze impact noemen we ook wel de verborgen impact. Dit is de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt in de gehele levenscyclus van een product (de winning van grondstoffen, fabricage, transport, gebruik en verwerking na gebruik).

De PHI Impact Calculator geeft inzicht in deze verborgen impact. Middels deze tool worden de impact van de producten en diensten inzichtelijk gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse. Voor de berekening zijn het gebouw, alle facilitaire services en ICT in kaart gebracht die gerelateerd kunnen worden aan het hoofdkantoor van Waternet over het jaar 2019.

Het resultaat

Het resultaat is een overall beeld van de totale CO2 footprint van het hoofdkantoor van Waternet. Dit overzicht is opgedeeld in dertien productcategorieën zoals: het gebouw, de werkomgeving, catering en logistieke diensten.

Door inzicht te krijgen in de CO2 footprint die gepaard gaat met het hoofdkantoor en haar bedrijfsvoering krijgt FZ helder inzicht in de grootste impactgebieden en kan berekend worden welke maatregelen het grootste verbeter potentieel met zich meedragen. PHI Factory heeft dit potentieel omschreven in een advies dat specifiek per productcategorie kan worden toegepast. De afdeling facilitaire zaken van Waternet heeft hiermee een middel in handen dat voor toekomstige beleidsbepalingen kan worden gebruikt om de CO2 footprint te laten afnemen.

Waternet