CIRCULAIR FM

Vaak ligt de focus in de circulaire transitie op de maakindustrie, echter heeft elke organisatie met haar bedrijfsvoering legio mogelijkheden om te versnellen naar een circulaire economie. Binnen de gebouwde omgeving als in het facilitaire werkveld ligt er een grote potentie om circulariteit naar de praktijk te brengen. 

Facility management koopt producten in, beheert het gebruik ervan en draagt zorg voor de grondstoffen die de organisatie verlaten. Daarnaast zijn de gebouwen waarin we werken verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het onderhoud en gebruik van deze gebouwen doet daarnaast een groot beroep op onze beschikbare grondstoffen. Denk aan materialen, energie en water. Door gebouwen met een integraal perspectief te bekijken zorgen we ervoor dat al deze grondstoffen op een slimme en verantwoorde manier worden gebruikt.

Bij het realiseren van een circulair kantoor komen veel verschillende facetten kijken: het gebouw zelf, alle producten en diensten en niet te vergeten de gebruikers. Wij zorgen ervoor dat je samen met je medewerkers en ketenpartners aan de slag kan met het realiseren van een circulair kantoor.

yvette-watson-close-up.png

Meer weten?
Neem contact op met onze expert Circulair FM!

Yvette Watson

Image

Wij bieden

  • Advies en ondersteuning in het realiseren van circulair facility management. Van een circulaire ambitie naar concrete stappen in de praktijk. Daarmee creëer je als organisatie een positieve impact en meervoudige waardecreatie: ecologisch, maar ook sociaal en financieel.
  • Het vertalen van circulaire ambities naar huisvestingsvraagstukken, bouwprojecten en gebouw- en serviceconcepten. We denken mee over circulaire criteria, hoe circulariteit kan worden geborgd tijdens exploitatiefase, hoe circulair beheer en onderhoud kan worden ingericht en verbinden je met de juiste (innovatieve) partijen.
REFERENTIEPROJECTEN