CIRCULAIRE COALITIE

Zoals het gezegde luidt: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Circulaire doelstellingen opstellen is één. De volgende stap is om samen met ketenpartners te bepalen welke maatregelen en activiteiten zij kunnen ondernemen om bij te dragen aan deze doelstellingen.  PHI Factory heeft daarom een innovatieprogramma opgezet om middels een coalitie, cases, startups en kennispartners bij elkaar te brengen om deze doelstellingen te behalen.

Om een stevige samenwerking te creëren worden alle ketenpartners bij elkaar gebracht in een circulaire coalitie. Een coalitie met concrete doelstellingen en een heldere aanpak om de doelstellingen naar de praktijk te brengen. Hier bundelen we de krachten om samen aan de slag te gaan met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Waar mogelijk voegen we startups and scaleups toe uit ons SDG ecosysteem om extra innovatiekracht toe te voegen.

Dit innovatieprogramma bestaat uit een aantal sessies die zowel een sterk inhoudelijke component (kennis) hebben, als een ontwikkelcomponent (werken aan de doelstellingen) als een samenwerkingscomponent (werken aan coalitievorming). Bij elke sessie is er aandacht voor quick wins en werken we aan het realiseren van microchanges. Tegelijkertijd richt het programma zich op een grote verandering, samenwerkingskracht, systeeminnovatie en disruptieve businessmodellen.

phi__michael-van-der-meer032s.jpg

Meer weten?
Neem contact op met onze expert

Michael van der Meer

Image

Wij bieden

Een coalitie met ketenpartners met een heldere aanpak om de duurzame en circulaire doelstellingen van een organisatie naar de praktijk te brengen.

Aanpak & ontwikkeling: we ontwikkelen een programma met een heldere aanpak voor het opzetten van de circulaire coalitie. Hier wordt aandacht geschonken persoonlijke- en organisatie belangen om van deze coalitie een succes te maken.

Mobilisatie ketenpartners: het zoeken en vormen van de juiste ketenpartners met de volgende uitgangspunten: invloed op de verandering, mandaat en commitment om met elkaar toe te werken naar een duurzaam en circulair dienstverleningsconcept. 

Begeleiding programma: we begeleiden de coalitie met een sterk inhoudelijk innovatie- en ontwikkelprogramma. Strakke voorbereiding van het programma, de bijdrage op de dag zelf met kennis en diverse sprekers en verslaglegging achteraf is onderdeel van deze stap.  

Experts en procestekenaar: elke sessie vliegen we de expertise en ondersteuning in die nodig is om de bijeenkomst een succes te maken. 

Oplossingen uit het SDG ecosysteem: we onderzoeken het probleem en zoeken een passende innovatieve oplossing binnen ons SDG ecosysteem. We leggen hierbij de verbinding tussen de coalitie en startups om te komen tot een schaalbare oplossing.

REFERENTIEPROJECTEN
Schermafbeelding_2020-07-28_om_142633.png

Circulaire Facilitaire Coalitie NN 2020

Een innovatieprogramma van 8 bijeenkomsten gedurende 1 jaar met alle facilitaire ketenpartners van Nationale Nederlanden.