CIRCULAIR INKOPEN: VAN AMBITIE NAAR UITVOERING

Aan de slag met circulair inkopen, maar weet je niet hoe je het inkoopproces zó kan vormgeven zodat de circulaire ambities van je bedrijf worden waargemaakt? Deze training geeft je handvatten om uit de startblokken te komen!

Aan de slag met circulair inkopen, maar weet je niet hoe je het inkoopproces zó kan vormgeven zodat de circulaire ambities van je bedrijf worden waargemaakt? Deze blended training geeft je handvatten om uit de startblokken te komen!

Jij bent de versneller

In het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Circulair inkopen speelt hierin een belangrijke rol. De inkoper kan door een andere vraag te stellen aan de markt een versnelling teweegbrengen in de transitie richting een circulaire economie.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Als professioneel inkoper wordt van je verwacht dat je producten, diensten of werken inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dit vertaalt zich zo dat je niet alleen kijkt naar prijs, maar ook naar impact op de mens en het milieu. De overheid heeft hier al werk van gemaakt door de uitgave van het Manifest Verantwoord Inkopen dat liep van 2016-2020. Via dit Manifest hebben publieke partijen hun ambities concreet vastgelegd en kenbaar gemaakt in een MVI-actieplan. Binnen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vallen meerdere thema's. Eén ervan is circulair inkopen. MVI & circulair inkopen is natuurlijk niet alleen relevant voor overheden. Het optimum vinden tussen maatschappelijke waarde toevoegen en budget geldt voor elke inkoper!

Image

Praktische info:

 • Modules: 4
 • Duur:
  - 4 x een workshop van 2,5 uur
  - Speedcourse van 2,5 uur
 • Incompany of online training
 • Op maat gemaakte offerte

Trainers:

Yvette Watson

Yvette Watson

Geerke Versteeg

Geerke Versteeg

NA DEZE BLENDED TRAINING:

 • Weet je wat een circulaire economie is en wat dat betekent voor inkoop;
 • Weet je hoe een circulaire ambitie kan vertalen naar het aanbestedingsproces;
 • Weet je hoe je criteria en een passende beoordelingsmatrix kan ontwerpen;
 • Heb je een actieplan geconstrueerd voor twee concrete voorbeeldprojecten van circulair inkopen in je organisatie.
BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING
De blended training is een mix van online en klassikaal leren en zal starten met een kick-off meeting. De training bevat 6 modules waarvan de informatieoverdracht online zal plaatsvinden met online ondersteuning. Trainers zullen je daarnaast coachen bij het maken van oefeningen en opdrachten tijdens de terugkomdag halverwege de modules. Zo ontstaat er een 'gradual release of responsibility' volgens een bewezen didactisch model, waarbij je de opeenvolgende stadia doorloopt van kennisoverdracht, coaching, gezamenlijk leren en tenslotte individuele ‘mastery’ (de stof meester zijn).

VOOR WIE?
Deze blended training circulair inkopen is waardevol voor inkoopprofessionals, voor zowel centrale inkooporganisaties als facilitaire inkopers of projectleiders die inkopen. De training is gericht op zowel (Europese) aanbestedingen voor (semi-)publieke organisaties als private inkopers; kortom voor iedereen die stappen wil zetten in de transitie naar een circulaire economie door circulair inkopen in te zetten als versneller.