PHI IMPACT CALCULATOR

Breng je totale CO2 footprint in kaart en begin pas echt met het maken van een positieve impact!

De Impact Calculator

Om jouw organisatie inzicht te geven in de verborgen impact van de bedrijfsvoering heeft PHI Factory de PHI Impact Calculator ontwikkeld. Hiermee kunnen we met behulp van zorgvuldig gekozen normen en kengetallen (op basis van wetenschappelijke data en life cycle analysis berekeningen van materialen), de verborgen impact van het gebouw, de werkomgeving, facilitaire services en ICT inzichtelijk maken. 

De Impact Calculator brengt dus niet alleen de directe invloed van de organisatie (scope 1 en 2 van The Greenhouse Gas Protocol), maar ook de ketenverantwoordelijkheid van de organisatie in kaart (scope 3). Omdat we voor de berekening normen en kengetallen gebruiken (tegenover gedetailleerde LCA berekeningen per product) kunnen we dit binnen aanzienbare tijd realiseren.

Image
Nederlandse brochure

Nederlandse brochure

Image

Engelse brochure

CO2 footprint meten

Om de COfootprint van jouw organisatie te meten hebben we de productcategorieën nodig (bijv. werkomgeving), productsoorten (bijv. standaard werkplek) en de daadwerkelijke producten (bureau, stoel etc.). Voor deze daadwerkelijke producten bepalen we de combinatie van materialen, op basis waarvan we het CO2-kengetal berekenen. Daarnaast willen we weten welke leverancier betrokken is (ketenpartners), de hoeveelheid die is ingekocht over een bepaalde periode (maand/ jaar), het afschrijvingstermijn of contractperiode en indien mogelijk het gewicht per eenheid.

Image

Het resultaat

Het resultaat is een overall beeld van de totale COfootprint van jouw organisatie of organisatieonderdeel. Tevens brengen we aan de hand van een vijftal scenario’s duurzamere alternatieven in kaart. Het gaat hierbij om de inkoop van gerecyclede content, lokale samenwerkingen, reductiedoelstellingen levensduurverlenging en behandeling van grondstofstromen na gebruik.

Wil je meer weten over de Impact Calculator en de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan nu contact met ons op!
Image