SDG ECOSYSTEEM

Innovatie is een grote versneller voor organisaties in de transitie naar de circulaire economie. Een grote bron van innovatie is de wereld van startups, jonge ondernemers met fantastische ideeën om de wereld te verbeteren. Het verbinden van deze twee werelden is soms nog een uitdaging. Hoe verbind je corporates en overheden met startups?

We hebben meer dan 100 startups geïdentificeerd die bijdragen aan één of meerdere doelen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een open source model, wat nooit af is en dagelijks groeit. Met dit ecosysteem willen we circulaire innovaties in Nederland een boost geven en corporates en overheden met startups aan elkaar verbinden.

Image

Contactpersoon:

Michael van der Meer

Michael van der Meer

Geerke Versteeg

Geerke Versteeg

Mis je startups, heb je suggesties of wil je meer informatie? Neem contact op met Michael van der Meer of Geerke Versteeg.

Startups verbinden

En dan is er een overzicht van circulaire startups per SDG... maar waarom? In de praktijk zien we dat corporates en overheden graag willen samenwerken met startups vanwege hun innovatiekracht en wendbaarheid. Tijdens de kennismaking loopt deze samenwerking vaak spaak, omdat de oplossing van de startup eigenlijk geleverd zou moeten worden via de bestaande ketenpartners van een dienstverlening, corporate of overheid. Daarnaast zien we dat de oplossing van de startup vaak keten overschrijdend is en dus om een samenwerking vraagt met meerdere ketenpartners.

We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld; Peel Pioniers is een startup die van citrusschillen producten maakt voor de levensmiddelenindustrie zoals voedingsvezels, geconcentreerd sinaasappelaroma en zeep. Als een corporate of overheid met hen wil samenwerken, dan is de optimale vorm om dit niet rechtstreeks te doen, maar via een circulaire coalitie. De schillen van de citrusvruchten worden ingezameld door de ketenpartner die de dienstverlening catering levert, terwijl de zeep die als product retour wordt geleverd door de startup via de ketenpartner die de dienstverlening schoonmaak levert weer terug vloeit in de bedrijfsvoering van de corporate. Een circulair ecosysteem door middel van coalitievorming.

PHI wil de startups uit het SDG ecosysteem steeds beter leren kennen, zodat deze gericht kunnen worden toegevoegd aan de circulaire coalities die we bij opdrachtgevers inrichten. Zo maken we maximaal gebruik van hun expertise en innovatiekracht en brengen we hun gave oplossingen naar de praktijk.

Aanmelden als startup of scaleup
Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Aanvragen .pdf-versie
Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig