CIRCULAR OFFICE ACCELERATOR

In een circulair kantoor bestaat afval niet meer en behouden grondstoffen ook na gebruik hun waarde. CircularOffice heeft als doel om de circulaire economie te implementeren in de kantooromgeving. CircularOffice geeft invulling aan dit doel door kantoren afvalvrij te maken middels slimme inkoop, het terugdringen van verspilling en hoogwaardig gebruik van grondstoffen. CircularOffice is een consortium opgericht door de marktpartijen Sodexo, Returnity, NNOF en Economic Board Utrecht. Met dit consortium is de kennis in huis om circulaire stappen te zetten op het gebied van catering, afval, schoonmaak en kantoormeubilair.

Al gamend werken aan een circulair kantoor

Een prachtig product dat we voor CircularOffice hebben ontwikkeld, is de CircularOffice Accelerator. Zes weken lang bieden we jouw organisatie de handvatten om inzicht te krijgen in het verbeter potentieel naar een afvalvrij kantoor. De organisatie kan met de gehele facilitaire afdeling aan de slag, maar kan zich ook inschrijven met een interdisciplinair team. Denk aan de afdeling MVO, Inkoop, HR, Communicatie en FM en ook enthousiaste medewerkers die verduurzaming belangrijk vinden. Kortom, de ambassadeurs van de verandering.

Via het platform doorlopen alle teams de online challenges. Door middel van een quiz krijgt iedereen de kennis die nodig is als basis voor de verandering. Met acties creëren we meer inzicht in de eigen situatie en het verbeterpotentieel. Met het interactieve deel van het platform brengen we de benodigde communicatie met collega’s op gang. Doormiddel van online en offline activiteiten krijgen de teams kennis, inspiratie en inzicht in de mogelijkheden die er zijn om afval te verminderen, verspilling te voorkomen en optimaal te hergebruiken.

Image
Bekijk de brochure

Bekijk de brochure

Contactpersoon:

Michael van der Meer

Michael van der Meer

Lisa Broos

Lisa Broos