STRATEGIE- EN UITVOERING

We bevinden ons in de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving. Elke organisatie speelt een belangrijke rol. Maar hoe pak je deze rol, waar begin je en hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid en circulariteit onderdeel worden van je organisatiestrategie?

PHI Factory helpt om de brug te slaan tussen de organisatiestrategie en circulaire ambities. Met behulp van de bouwblokken uit onze PHI Aanpak bepalen we een passende integrale aanpak om het strategische 'waarom' te vertalen naar een concreet en toetsbaar 'hoe' en 'wat'. Dit doen we in vijf concrete stappen met realiteitszin en aandacht voor het creëren van draagvlak; interne analyse, visie- en ambitiesessie, van ambitie naar praktijk, prioriteren & operationaliseren en het visueel vormgeven in een roadmap.

yvette-watson-close-up.png
phi_pam-van-wanrooij-041-2s.jpg

Meer weten?
Neem contact op met onze experts

Yvette Watson & Pam van Wanrooij

Image

Wij bieden

Een integrale aanpak passend bij behoefte van de organisatie.

Interne analyse: startpunt om inzicht te krijgen in de huidige plek van duurzaamheid en circulariteit binnen de organisatie. Dit kan worden aangevuld met een nulmeting middels de PHI Impact Calculator om ook de milieu-impact inzichtelijk te maken.

Visie- en ambitiesessie: een interactieve sessie waarin we een definitie voor duurzaamheid en circulariteit vaststellen, concrete doelstellingen formuleren en bepalen op welke manier we duurzaamheid en circulariteit gaan verankeren in de organisatie.

Van ambitie naar praktijk: vertaalslag van de circulaire ambities naar een concrete uitwerking in de praktijk. We brengen kansen en obstakels in kaart, identificeren relevante stakeholders en betrekken ketenpartners.  

Prioriteren & operationaliseren: bepalen welke kansen en maatregelen prioriteit hebben op basis van de potentiele impact en haalbaarheid. Ook bepalen we welke middelen, mensen en processen er nodig zijn om de ambitie en het plan van aanpak tot uitvoering te brengen.  

Roadmap: alle stappen komen samen in een visuele uitwerking van het actieplan door de tijd, waarin we aandacht besteden aan de mensen en middelen die nodig zijn evenals het creëren van draagvlak binnen de organisatie.

REFERENTIEPROJECTEN