PROJECTEN
Intrakoop

Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland. Zo’n 550 zorgorganisaties met ruim 7.000 locaties maken gebruik van hun diensten en inkoopoplossingen. Met kennis van de zorgsector, de leveranciersmarkt en het inkoopproces, helpt Intrakoop de leden om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Intrakoop is zich ervan bewust dat een duurzame wereld begint bij het stellen van de juiste inkoopvraag.

Waternet

Waternet is het eerste watercyclusbedrijf van Nederland en is ontstaan uit een unieke fusie. De organisatie beheert het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verwerkt het afvalwater uit de regio en levert drinkwater aan de regio. Duurzaamheid is één van de drie kernwaarden van Waternet, naast dienstverlening en doelmatig.

FM Roadmap

Nationale Nederlanden (NN) is een 5-jarige overeenkomst aangegaan met HEYDAY Facility Management. NN wil als vooraanstaande dienstverlener in de financiële sector duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal zetten in haar bedrijfsvoering.

Factsheets circulair inkopen

Inkoop heeft een sleutelrol bij de transitie naar de circulaire economie. Om dit kracht bij te zetten zijn er de afgelopen jaren meerdere initiatieven gestart om een impuls aan circulair inkopen te geven (bijvoorbeeld de Green Deal Circulair Inkopen).

TSH goes circular

The Student Hotel biedt een innovatief concept door co-living en co-working te combineren. Zij biedt zowel een hotel, als studentenhuisvesting, als een co-working space en heeft daarmee als doel een Complete Connected Community te creëren. Het aantal locaties groeit exponentieel en TSH is al in veel plaatsen in Europa te vinden.

Training Circulair Inkopen

PHI Factory heeft in overleg met TU Delft een samenwerkingssessie georganiseerd. TU Delft heeft een circulaire campus in 2030 als ambitie en daar is de gehele organisatie mee aan de slag gegaan. TU Delft had de wens om in een halve dag door middel van een werksessie meegenomen te worden door de principes van de Circulaire Economie. Bij deze werksessie waren ongeveer 25 personen aanwezig van verschillende afdelingen. 

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum streeft er naar om de verschillende sectoren en hun expertises met elkaar te blijven verbinden. Een aantal keer per jaar nodigt het Van Gogh Museum alle collega's uit om kennis, ambities en doelen te over een bepaald onderwerp te delen. Deze keer was het facilitaire team aan de beurt om een onderwerp aan te dragen. Binnen de afdeling Facilitair Bedrijf zijn er hoge ambities op gebied van duurzaamheid en circulariteit, dit werd dan ook het onderwerp van deze inspiratiesessie. 

Hoogheemraadschap van Delfland

Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vraagstuk van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap Delfland is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil eigen reststoffen, zoals baggerspecie en maaisel benutten als grondstof voor de circulaire economie. 

LVNL Training Circulair Inkopen

PHI Factory heeft in overleg met Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) een training Circulair Inkopen op maat gemaakt. Aan de hand van de wensen en eisen van LVNL heeft PHI Factory een dag training gegeven aan groep van 15 mensen bestaande uit inkopers, juristen, gebouwbeheerders en behoefte stellers.

Een Living Lab voor vastgoedinnovatie

The Student Hotel is vooruitstrevend en innovatief. Met hotel en studentenhuisvesting in één hebben ze een razend populair concept neergezet. TSH is op veel vlakken al druk bezig met het verduurzamen van hun gebouwen en de bedrijfsvoering. Maar daar stopt het niet, naast het verduurzamen van de eigen gebouwen wilde TSH ook iets bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in zijn geheel. Hierbij vroegen zij PHI om capaciteit, kennis en het juiste netwerk om de opstart van hun Living Lab een boost te geven.

Goeree-Overflakkee

Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vastgoed vraagstuk van Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee is een vooruitstrevende gemeente op gebied van duurzaamheid, circulariteit en milieu. Net als vele andere organisaties is de gemeente aan de slag gegaan met de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs.

Circulaire logistieke dienstverlening

UTS is al jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering. Op meerdere vlakken gebeurt er al veel maar om deze beweging eenduidig vorm te geven zijn UTS Nederland en de UTS-vestigingen aan de slag gegaan met circulariteit. UTS heeft PHI gevraagd om dit proces te begeleiden om samen met de UTS-vestigingen, klanten en leveranciers een sterke ambitie neer te leggen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Er zijn 25 regio’s. 14 daarvan zijn voornemens deel te nemen aan een aanstaande aanbesteding kantoorartikelen. Het doel is om dit klimaatneutraal en circulair te doen. PHI is adviseur bij deze aanbesteding.

Heijmans ZIP2516

PHI werd door Heijmans gevraagd om als circulair expert deel te nemen in een pilot project wat betreft de mogelijke realisatie van een duurzame en circulaire hotspot op de Binckhorst in Den Haag. Doel van dit project was een technisch en financieel haalbaar plan neerleggen voor een exploitatieperiode van 10 jaar, binnen een tijdsbestek van 2 maanden.

Circular Integrated Facility Managament

Facilicom erkent het belang van de transitie naar een circulaire economie en daarbij ook de rol die zij kunnen spelen gezien hun positie in de markt. Hun unieke positie als regisseur van vraag en aanbod geeft hen invloed op grondstofstromen en de keten waarin ze opereren. Facilicom heeft PHI gevraagd deze ambitie voor circulaire dienstverlening verder vorm te geven.

ISS & Heineken

Heineken staat met haar heerlijke, heldere producten dicht bij de consument. Met haar business partners faciliteert ISS Heineken in haar activiteiten. Om de duurzame initiatieven in de dienstverlening te belichten en verder te ontwikkelen organiseert ISS een duurzaamheidsevent.

Rabobank

Rabobank vindt een circulaire economie van groot belang voor Nederland. Daarom wil de grootbank de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer.

Rijkswaterstaat CE-roadshow

Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE.

Aanbesteding kantoorinrichting

De provincie Utrecht heeft zich ten doel gesteld om in 2020 minimaal 10% procent van haar totale beïnvloedbare inkoopbudget circulair aan te besteden! Na een circulaire aanbesteding voor ICT hardware is nu kantoorinrichting aan de beurt voor het Provinciehuis in Utrecht. Hiervoor vroegen ze PHI om hen te ondersteunen.

Facility

Facility heeft PHI gevraagd om haar klanten te inspireren tijdens een klantenbijeenkomst over verduurzamen en circulair facility management.

Rijkswaterstaat & ProRail

ProRail en Rijkswaterstaat (RWS) zijn het programma Samen Circulair gestart welke erop gericht is om elkaar te versterken en samen op te trekken als het gaat om circulaire vraagstukken. PHI is gevraagd om de startbijeenkomst vorm te geven en te begeleiden.

Roadmap Innovatief Inkopen

Het programma Innovatief Inkopen staat hoog op de agenda van de gemeente Den haag. Doel van dit programma is om de organisatie in beweging te krijgen op het vlak van innovatief inkopen. PHI heeft als adviseur innovatief inkopen het programmateam ondersteund met het vertalen van het programma naar een overzichtelijke roadmap.

EU Urban Agenda

De EU Urban Agenda is een samenkomst van de Europese landen om met name stedenbouw zo circulair mogelijk te krijgen. Tijdens de bijeenkomst van de Europese partnerschap circulaire economie verzorgde PHI de breakout sessie.

Circulaire werkkleding

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Het doel: een gezamenlijke ambitie neerzetten en beweging creëren in de markt.

Analyseer en deel circulair inkooppilots

Rijkswaterstaat was partner in het internationale project REBus wat zich inzette voor het ondersteunen van circulair inkopen in Nederland en Europa. PHI was verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling zowel voor Nederland als voor verspreiding in Europa.

ATIR

Circulariteit in de schoonmaak, het onderwerp van de jaarlijkse branchebijeenkomst van schoonmaakadviesbureau Atir. De gasten gingen onder leiding van PHI Factory het gesprek met elkaar aan in een interactieve workshop.

ProRail

De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Het project omhelste o.a. twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking.

HTC Advies

Met het gegeven dat het wereldwijde voedselsysteem een significante oorzaak is voor het uitputten van de aarde namen PHI en Inge Jeurink van ABN Amro de Nederlandse contract cateraars op inspirerende wijze mee in hun 'experimenten' met circulariteit.

Kenniscentrum NoorderRuimte

PHI Factory verzorgde een lunchlezing voor het Kenniscentrum NoorderRuimte op de Hogeschool Groningen over hoe de principes van een circulaire economie ingezet konden worden voor een duurzamer ontwerp van de gebouwde omgeving.

UVO gemeente Utrecht

PHI Factory verzorgde een masterclass: circulair bouwen voor UVO van de Gemeente Utrecht. Hierin stond centraal: 'wat is er voor nodig om de Koninklijke Bibliotheek volgens circulaire principes te renoveren?'.

PROJECTEN

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we mooie projecten, maken we impact en versnellen we de circulaire economie.

Dit doen we met realiteitszin en een open blik. Omdat we alle organisaties in Nederland in staat willen stellen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering, zorgen we ervoor dat een project niet stopt na de afronding, maar het verder kan worden gebracht zonder de begeleiding van PHI Factory.
Image