CIRCULAIR INKOPEN

In het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Circulair inkopen speelt hier een belangrijke rol in. De inkoper kan door een andere vraag te stellen aan de markt een versnelling teweeg brengen richting een circulaire economie.

geerke-closeup.png

Meer weten?
Neem contact op met onze expert Circulair Inkopen!

Geerke Versteeg
Image

Wij bieden

Adviseur: een expert die je ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en implementatie van een mvi-aanbesteding. We ondersteunen bij het vertalen van circulaire ambities naar een passende aanbestedingsstrategie, uitvraag, criteria en beoordelingsmatrix. Ook gebruiken we onze ruime praktijkervaring bij het beoordelen van aanbiedingen en borgen van de afspraken in de implementatiefase.

Training: door middel van een training circulair/mvi inkopen leer je de basis en ga je aan de slag met je eigen inkoopvraagstuk. Deze bieden we online en offline aan in een training van 4 workshops en een speedcourse.

Helpdesk: 
alleen een klankbord nodig om tijdens je project mee te sparren? Dan is de helpdesk helemaal jouw ding. Op basis van een strippenkaart kan je online afspraken met ons maken om vraagstukken voor te leggen of documenten uit het aanbestedingsdossier te toetsen. 

 

REFERENTIEPROJECTEN